przekazanie kluczyków do samochodu
Właściciel pojazdu ma obowiązek zawiadomić urząd o jego zbyciu w terminie 30 dni | fot.: stock.adobe.com

Formalności po sprzedaży samochodu – to trzeba wiedzieć

Sprzedaż samochodu dla wielu kierowców oznacza moment definitywnego rozstania się z pojazdem, a tym samym uwolnienia od wszelkich formalności z nim związanych. Nic bardziej mylnego! Poprzedni właściciel ma bowiem pewne obowiązki, których musi dopełnić dopiero wtedy, gdy zostanie zawarta umowa sprzedaży samochodu.

Wizyta w wydziale komunikacji

Właściciel pojazdu ma obowiązek zawiadomić urząd o jego zbyciu w terminie 30 dni. Nie ma tutaj znaczenia, czy zbycie nastąpi poprzez sprzedaż czy też przekazanie samochodu w darowiźnie. Zgłoszenia musi dokonać właściciel pojazdu, który dokonał jego rejestracji. Niedopełnienie tej formalności grozi obciążeniem kierowcy wszelkimi szkodami, jakie zostaną spowodowane niewyrejestrowanym samochodem. Niemniej jednak za niedopełnienie obowiązku w terminie nie grożą żadne kary czy też upomnienia – brak bowiem przepisów wykonawczych, które umożliwiłyby nałożenie mandatu czy w inny sposób obciążałyby byłego właściciela.

Formalności skarbowe – PCC i podatek dochodowy

Od sprzedaży samochodu obowiązkowo należy uiścić podatek. Jest to tak zwany podatek od czynności cywilnoprawnych i płatny jest on zawsze, gdy wartość sprzedawanego przedmiotu przekracza 1000 zł. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż o wartości pojazdu nie decyduje kwota zapisana w umowie, a sam urząd. Dlatego też nawet, jeśli sprzedajemy samochód po kosztach, to i tak warto dowiedzieć się, czy urzędnicy nie nałożą na nas podatku. Płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych zwykle jest osoba kupująca auto, jednak to umowa powinna regulować, kto jest zobowiązany go zapłacić. W przypadku braku takiego zapisu należy przyjąć, że podatek obciąża obie strony w równej wysokości. Wtedy też należy dokonać zapłaty na rzecz odpowiedniego urzędu skarbowego i złożyć deklarację. Podatnicy, którzy sprzedali auto po cenie wyższej od ceny nabycia w okresie 6 miesięcy od dokonania zakupu, zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego. Niemniej jednak sprzedaż auta należy uwzględnić dopiero w rocznej deklaracji podatkowej.

Zawiadomienie firmy ubezpieczeniowej

Przepisy w obecnym kształcie zakładają, że ubezpieczenie OC samochodu automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Niemniej jednak poprzedni właściciel ma obowiązek zgłosić fakt sprzedaży firmie ubezpieczeniowej w ciągu 30 dni. Warto zrobić to jak najszybciej, szczególnie gdy zbliża się termin zapłaty kolejnej raty O, ponieważ ustawa przewiduje solidarną odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy samochodu wobec firmy ubezpieczeniowej odnośnie obowiązku zapłaty składki OC. Niestety, w praktyce sprzedawca będzie zobowiązany opłacić połowę składki, jeżeli nabywca nie zapłaci jej w całości. Co więcej, sprzedawcy samochodu nie mogą starać się o zwrot niewykorzystanej składki właśnie ze względu na to, że ubezpieczenie OC przechodzi na nabywcę automatycznie. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek, a mianowicie zwrot może nastąpić wtedy, gdy umowa OC zostanie wypowiedziana przez nabywcę samochodu w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu.

DTK

About admin

Check Also

ai w medycynie

Rozwój sztucznej inteligencji w medycynie: jak AI zmienia opiekę zdrowotną?

Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje wiele aspektów życia, a medycyna jest jednym z obszarów, gdzie jej …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *