Katastrofa ekologiczna
Niestety, obecnie coraz częściej pojawiają się różnorodne anomalie, które mają destruktywne konsekwencje, a to jest dopiero początek | fot.: Fotolia

Ogromne konsekwencje zmian klimatycznych – naukowcy biją na alarm

Nasza planeta jest niezwykle delikatna. Można ją porównać do ludzkiego organizmu. Jeżeli człowiek ma infekcję, czyli drobnoustroje namnażają się bardzo szybko, to organizm zwalcza ją poprzez m.in podwyższoną temperaturę. To samo dzieje się z Ziemią, lecz w tym przypadku to my – ludzie jesteśmy drobnoustrojami, które Ziemia chce zwalczyć. Tutaj właśnie pojawia się problem zmian klimatycznych i ich skutków. Niestety, obecnie coraz częściej pojawiają się różnorodne anomalie, które mają destruktywne konsekwencje, a to jest dopiero początek.

Wpływ zmian klimatycznych na różne sektory gospodarki

Sprawnie działająca i rozwijająca się gospodarka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania państwa. Jednak ostatnie lata obfitowały w znaczną liczbę ekstremalnych zjawisk pogodowych, które doprowadzały do zniszczeń głównie w rolnictwie. W obecnych czasach często zdarza się, że pogoda szczególnie latem jest kapryśna i bardzo dynamiczna. Czasami doświadczamy fali upałów i bezchmurnego nieba przez długi czas. W konsekwencji mamy suszę. Niekiedy pojawiają się dni bardzo deszczowe, które w ostateczności prowadzą do powodzi. Oprócz tego, zmianie może ulec skład gleby, co oznacza, że staną się one mniej żyzne. Co więcej, ostatnio rejestruje się coraz więcej nagłych, niszczycielskich zjawisk jak huragany czy burze z gradem i tornadami. Stały się one codziennością. Warto tutaj dodać, że zmiany klimatyczne odpowiadają za pojawianie się plag różnych szkodników. To wszystko powoduje ogromne straty w uprawach. Sytuacja się pogarsza i finalnie może to doprowadzić do niedoboru żywności. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że zmiany klimatyczne mają wpływ również na sektor energetyczny. Długotrwałe fale upałów oraz zwiększona potrzeba chłodzenia spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię, a to przyczyni się do problemów w dostawie prądu. Dodatkowo, linie energetyczne są niszczone w wyniku wielu żywiołów. Istotną kwestią jest także wpływ zmian klimatycznych na turystykę. Ten sektor gospodarki odniesie szkody ze względu na zmniejszanie się pokrywy śnieżnej w górach oraz znaczący wzrost temperatur w krajach, które obecnie są tradycyjnymi miejscami wypoczynku i są położone w pobliżu ciepłych mórz. Biorąc pod uwagę to wszystko można wywnioskować, że zmiany klimatyczne i ich skutki mają katastrofalny wpływ na całą gospodarkę i dlatego nie można tego lekceważyć.

Wpływ zmian klimatycznych na ludzi i ich życie

Zmiany klimatyczne stanowią dla ludzi wyzwanie. Są to zjawiska pogodowe, które normalnie nie powinny występować. Oprócz naturalnych procesów, które w niewielkim stopniu mogą przyczyniać się do zmian klimatycznych, dużą rolę w tym wszystkim odgrywa człowiek. To działanie ludzi spowodowało, że nasza planeta jest na skraju destrukcji. Oprócz tego, to właśnie my musimy prawie codziennie stawiać czoła wielu zagrożeniom jakie niosą konsekwencje zmian klimatycznych. Najważniejszą kwestią jest fakt, że ekstremalne zjawiska pogodowe są przede wszystkim zagrożeniem dla życia. Susze, fale upałów, powodzie, burze, tornada, huragany pojawiają się coraz częściej. Co więcej, występują na terenach, na których dotąd nie były spotykane. Warto tutaj dodać, że niezwykle wysokie czy niskie temperatury i inne tego typu zjawiska oprócz bycia bezpośrednim zagrożeniem życia, przyczyniają się także do niedoborów żywności czy wody. Jak można zauważyć, jedna konsekwencja jest przyczyną kolejnej konsekwencji i w ten sposób koło się zamyka. Dodatkowo, wymienione niedobory mogą w ostateczności prowadzić do wojen, które również przyczyniłyby się do śmierci wielu ludzi. Istotną kwestią jest też fakt, że wraz ze wzrostem temperatury w krajach znajdujących się bliżej biegunów, rośnie zagrożenie wystąpienia epidemii różnych chorób, które nigdy nie występowały w tych rejonach świata. To wszystko za sprawą insektów przenoszących choroby m.in. malarię, które coraz częściej spotykane są w krajach o dotychczas umiarkowanym klimacie. Kolejnym ważnym aspektem jest emigracja, której podstawą są właśnie zmiany klimatyczne. Jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości wiele milionów ludzi będzie zmuszonych opuścić swoje domy i wyjechać do miejsc, które będą się jeszcze nadawały do życia. To wszystko pokazuje, że zmiany klimatyczne nie tylko pogarszają komfort życia, ale także narażają nas na utratę zdrowia, a nawet życia.

Wpływ zmian klimatycznych na bioróżnorodność

Każdy gatunek rośliny czy zwierzęcia jest niezwykle potrzebny, aby zachować równowagę w ekosystemach, w których żyją. Niestety, ostatnio dość często słyszy się informacje o kolejnych gatunkach zagrożonych wyginięciem lub o całkowitym wymarciu danego gatunku. Jest dużo przyczyn tego zjawiska, lecz jedną z nich są właśnie zmiany klimatyczne i ich skutki. Coraz wyższe temperatury i susze są źródłem wielu pożarów, które pustoszą ogromne obszary, w tym lasy, pola, łąki. Są to naturalne miejsca zamieszkania różnych stworzeń, roślin. Zniszczenie takich terenów powoduje oprócz śmierci wszystkich żywych istot znajdujących się w miejscu objętym pożarem, także zmniejszenie ilości obszarów, które mogłyby stanowić domy dla wielu zwierząt i roślin. Destrukcja ekosystemów zachodzi także podczas powodzi, huraganów, gwałtownych burz, tornad, które zrównują niektóre tereny z ziemią. Warto również wspomnieć o topnieniu lodowców. Wzrost temperatury planety niekorzystnie wpływa na pokrywę lodową i w konsekwencji dochodzi do jej topnienia. Woda powstała w wyniku tego zjawiska powoduje podwyższenie poziomu mórz i oceanów, a co za tym idzie, zalane zostaną duże obszary wielu państw. To także negatywnie wpływa na bioróżnorodność, ponieważ nastąpi zniszczenie licznych ekosystemów. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości liczne gatunki wyginą i Ziemia już nigdy nie będzie wyglądała jak dotychczas.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje mają niszczycielski wpływ na naszą planetę. Jednak musimy być świadomi, że to my jesteśmy głównym czynnikiem, który zapoczątkował cały ten proces. Większość tych skutków możemy obserwować lub doświadczać prawie codziennie. Część z nich uznawana jest na razie jako przewidywania naukowców. Jednak często przewidywania zamieniają się w rzeczywistość. Problem się powiększa. Powinniśmy wziąć pod uwagę los przyszłych pokoleń. To czego my obecnie doświadczamy jest jedynie zalążkiem tego, co czeka następne generacje. Niektórzy naukowcy uważają, że ludzkości zostało kilkadziesiąt lat życia. Potem, również nasz gatunek stanie na skraju wyginięcia. Jeżeli chcemy tego uniknąć, musimy działać już teraz.

MKU

 

About admin

Check Also

Trafalgar Square

Kursy językowe w podróży

Kursy językowe podczas podróży to doskonały sposób na połączenie nauki z przyjemnością zwiedzania i poznawania …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *